Skip to main content

Wat

wij doen

Het is ons doel om pijn lokaal uit te schakelen zonder negatieve bijwerkingen.

Hoe?

In ziekenhuizen wereldwijd wordt gewerkt in verschillende afdelingen. Onderzoek wordt gedaan in specifieke vakgebieden. Er is veel kennis in de verschillende gebieden maar afgescheiden van elkaar. PainLess brengt disciplines, geavanceerde specialistische kennis en technologie samen om aan een gemeenschappelijk doel te werken: het genezen van pijn.

Pijn ontstaat in het eerste zenuwschakelpunt die het signaal doorstuurt naar de hersenen. De mens heeft 62 van deze punten. Ze liggen diep in ons lichaam aan beide zijden van de wervelkolom. Om pijn hier uit te kunnen schakelen is het noodzakelijk om de processen te begrijpen die daar plaatsvinden. De wetenschap weet nog maar heel weinig over het functioneren van zenuwschakelpunten, deels omdat onderzoek complex en kostbaar is, deels omdat de focus van onderzoek niet ligt op het genezen van pijn maar op vele andere specialisaties en ziekten. Om pijn lokaal uit te schakelen hebben we een geïntegreerde aanpak en kennisbundeling van onderzoeksvelden nodig.

Waar?

Een centrum waar patiënt en wetenschap samenkomen. Waar een multidisciplinair team nieuwe therapieën ontwikkelt en implementeert. Het thuis voor toonaangevende onderzoekers. We bouwen voort op de bestaande kennis in het LUMC ZenuwCentrum met jonge gepassioneerde professionals vanuit verschillende medische disciplines.

Geavanceerde kennis en technologie is al aanwezig op Nederlandse bodem. Wij willen deze inzetten voor het bestrijden van de grootste ziekte die er is.

Fase 01

3 jaar

Research & Development

  • Samenbrengen onderzoeksvelden
  • Onderzoek zenuwschakelpunten
  • Oprichting structuur Pijn Centrum

In de eerste fase zullen verschillende onderzoeksvelden worden samengebracht zoals zenuwchirurgie, pijngeneeskunde, anatomie, celbiologie, bio-mechanical engineering en bio-degradeerbare micro-electronica. De organisatie van het pijnkenniscentrum zal worden gestructureerd en wetenschappelijk personeel aangesteld binnen de bestaande structuur van het LUMC en de TU Delft. In het laboratorium wordt onderzocht hoe zenuwschakelpunten zijn opgebouwd. Specifieke aandacht zal worden gegeven aan de punten die betrokken zijn bij rugpijn.

De huidige status is dat het samenbrengen van onderzoeksvelden en de oprichting van de structuur van het Pijn Centrum zijn afgerond. Het onderzoek naar zenuwschakelpunten is momenteel voor 25% behaald.
Totale middelen welke nodig zijn om deze fase af te ronden is 2 miljoen euro.

Fase 02

3 – 7 jaar

Analyse & Implementatie

  • Onderzoek zenuwschakelpunten met pijn
  • Testen prototypes voor benadering zenuwschakelpunten
  • Ontwikkelen moleculen die pijnsignalen blokkeren

In de tweede fase zullen zenuwschakelpunten die betrokken zijn bij pijn worden vergeleken met controle zenuwschakelpunten. Tevens zal worden onderzocht hoe de schakels minimaal invasief bereikt kunnen worden. Er zal worden gezocht naar unieke targets voor pijnbehandeling in het zenuwschakelpunt. Verschillende moleculen zullen worden onderzocht op hun geschiktheid om pijnsignalen te blokkeren.

De totale kosten van fase 2 zullen 3 miljoen euro bedragen.

Fase 03

10 jaar

Het Pijn Centrum

  • Voortdurende ontwikkeling nieuwe moleculen
  • Uitwisseling wetenschap, specialist en patiënt

In de derde fase zullen nieuwe moleculen worden getest op hun capaciteit om pijnsignalen te blokkeren op het niveau van het zenuwschakelpunt.

In de toekomst gaan mensen met onbehandelbare pijn naar Het Pijn Centrum. Hier wordt pijn lokaal behandeld zonder negatieve bijwerkingen. Hier ontmoeten patiënt en wetenschap elkaar en worden innovatieve behandelwijzen toegepast en doorontwikkeld. Een unieke plek waar kennis, technologie en patiënt samenkomen met hetzelfde doel: het genezen van pijn.

Totale kosten van fase 3 zullen 5 miljoen euro bedragen.

Wat er al is bereikt

Het is gelukt om met een team onderzoek te doen op menselijke zenuwschakelpunten. Dit is wereldwijd uniek en een essentiële eerste stap in het begrijpen van de processen die daar plaatsvinden. Een belangrijke mijlpaal dus in het lokaal uitzetten van het pijnsignaal en het genezen van pijn.