Skip to main content

Wat is

pijn?

Pijn is nodig om te overleven. Het is een waarschuwing van ons lichaam dat er iets mis is. Het pijnsignaal reist via meerdere zenuwschakelpunten naar de hersenen. Daar wordt het signaal geregistreerd als pijn zodat er actie kan worden ondernomen, zoals het terugtrekken van een hand in het geval van verwonding.

Twee soorten pijn:
acuut en chronisch

Acute pijn verdwijnt zodra de wond is genezen. Maar in geval van bijvoorbeeld weefsel- of zenuwschade kan het pijnsignaal aan blijven staan ook als het gevaar geweken is. De hersenen blijven pijn registreren, 24 uur per dag. Pijn is dan chronisch en is zélf de ziekte geworden. Ernstige chronische pijn kent vele oorzaken en is een complex proces waarover nog veel onbekend is. Wat we wel weten is dat pijn via meerdere zenuwschakelpunten de hersenen bereikt. Pijnbestrijding gebeurt nu meestal door het eindpunt, de hersenen, te verdoven met narcotica. In veel gevallen werkt pijnstilling maar matig en zijn de bijwerkingen dusdanig dat functioneren in het dagelijks leven onmogelijk wordt.

In Nederland worden ruim 1 op de 10 mensen gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

In 2021 gaf 12 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan dat ze door pijn werden gehinderd bij hun normale werkzaamheden. Van deze groep kreeg bijna 23 procent morfine of daarvan afgeleide pijnstillers verstrekt. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses met cijfers uit de Gezondheidsenquête. Alleen al in Nederland lijden miljoenen mensen aan verschillende soorten van chronische pijn. Dit betekent dat ze langer dan 3 maanden pijn hebben, maar helaas vaak levenslang. Het beïnvloedt hun leven fysiek, mentaal maar ook financieel. Velen kunnen niet meer deelnemen aan het sociale leven of fulltime werken en worden depressief. De kosten van pijn zijn hoog, voor het individu én voor de maatschappij.

Ontdek wat wij hieraan willen doen

Pijnbestrijding vandaag en morgen

Vandaag gaan mensen met ernstige pijnklachten naar hun arts of specialist en worden meestal behandeld met krachtige pijnstillers zoals morfine. De hersenen verdoven werkt vaak maar matig en de bijwerkingen zijn groot. Omdat we niet weten waar het pijnsignaal precies vandaan komt is lokale behandeling niet mogelijk. Veel onbehandelbare patiënten komen met hun laatste hoop naar het ZenuwCentrum in het LUMC voor een expert opinion. Zij hebben vaak al alles geprobeerd; medicijnen, operaties, prikken, specifieke pijnklinieken maar zijn niet van hun pijn af. Sommigen kunnen door een team van ervaren topspecialisten succesvol worden geopereerd aan een zenuw, maar voor velen is ook daar met de huidige middelen de grens bereikt. Het ZenuwCentrum heeft de afgelopen jaren veel ervaring en inzichten opgedaan en het team is ervan overtuigd dat het anders kan en moet. Vanuit deze kennis, ervaring en overtuiging is PainLess geboren, zodat er een doorbraak kan worden gemaakt in de bestrijding van chronische pijn.
In de toekomst gaan mensen naar het Pijn Centrum. Een plek waar kennis, technologie en patiënt samenkomen met hetzelfde doel: het genezen van pijn. Hier worden patiënten met ernstige chronische pijn lokaal behandeld met de innovatieve methodes ontwikkeld door het team van PainLess. Het pijnsignaal wordt uitgezet waar het ontstaat, in het eerste zenuwschakelpunt, zonder negatieve bijwerkingen. Deze nieuwe behandelmethodes zullen leiden tot een verbeterde levenskwaliteit van miljoenen mensen wereldwijd.

Het team