Skip to main content

Verantwoording

Stichting PainLess streeft naar transparantie. Alle betrokkenen bij onze gezamenlijke strijd tegen Chronische pijn hebben volledig inzicht in wat wij doen.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen blikken wij terug op de afgelopen jaren. Bijgaand de financiële verantwoording van Stichting fondsenwerving Painless 2022.

Download

ANBI-status

Stichting PainLess is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij ons richten op het algemeen belang, geen winstoogmerk hebben en voldoen aan de eisen van integriteit. De ANBI-status kan onze donateurs belastingvoordeel opleveren.

Beloningsbeleid

PainLess volgt de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland voor haar directie, en voor medewerkers de richtlijnen van het Functieboek voor goede doelen.

Integriteitsbeleid

Stichting Painless staat midden in de samenleving en is zich bewust van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij heeft. Het is voor ons van groot belang dat iedereen die betrokken is bij de stichting vertrouwen heeft in ons werk, onze missie en elkaar.

Vertrouwen is de basis, zowel tussen medewerkers en externen als tussen medewerkers onderling. Ons integriteitsbeleid dient om uit te dragen waar onze stichting voor staat. In dit beleid zijn onder meer een aantal gedragsregels geconcretiseerd en is de meldingsprocedure beschreven.  Indien je een melding van een (potentiële) integriteitsschending wilt doen kan dit bij:

  • Lisette van Breugel, voorzitter Raad van Toezicht, via email: info@painless.nl
  • Meldpunt Goede Doelen Nederland Partos (externe vertrouwenspersoon). Dit kan telefonisch via 088-8008522 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur of per mail.