Skip to main content

Het team

Wij zijn een groep onderzoekers en deskundigen met relevante kennis en ervaring op het gebied van pijn. Het is onze missie om chronische pijn de wereld uit te helpen en om de nu nog onbehandelbare patiënten hun leven terug te geven.

Prof. Dr. Martijn M.J.A. Malessy

Hoogleraar Zenuwchirurgie. Oprichter van het ZenuwCentrum. Initiatiefnemer PainLess

Als zenuwchirurg wordt ik al vele jaren geconfronteerd met mensen die ondraaglijke, onbehandelbare pijn hebben. Het lijden is enorm en de situatie vaak uitzichtloos. Pijnlijke beschadigde zenuwen vrij leggen of herstellen geeft maar bij een kleine groep mensen pijnverlichting. Door mijn ervaring weet ik dat het anders moet en anders kan.

Dr. Clementine Boutry

Assistent Professor Biodegradable Technologies. Electronic Components Technology and Materials (ECTM) Afdeling Microelectronics EEMCS TU Delft

Mijn onderzoek richt zich op biologisch afbreekbare technologieën. Deze implantaten zijn ontworpen om gedurende een vooraf bepaalde periode te werken en daarna op natuurlijke wijze te verdwijnen zonder ook maar een spoor achter te laten. Ze zijn volledig afbreekbaar, inclusief elektrische circuits, en bieden fascinerende perspectieven in veel toepassingsgebieden, vooral in de context van implantaten voor pijnbehandeling.

Prof. Dr. Ir. Paul Breedveld

Directeur 3mE Graduate School
Voorzitter Sectie Minimally Invasive Surgery & Bio-Inspired Technology Afdeling Biomechanical Engineering Faculty Mechanical, Maritime & Materials Engineering (3mE) TU Delft

Ik ben mijn hele leven al gefascineerd door technologie en anatomie. In mijn onderzoeksgroep BITE (Bio-Inspired Technology) gebruiken we slimme mechanismen uit de natuur om nieuwe chirurgische instrumenten te ontwikkelen. Zo hebben we ultradunne, stuurbare, zichzelf voortbewegende naalden ontwikkeld dankzij het werkprincipe van legboren van sluipwespen. Inktvistentakels zijn vertaald naar dunne, slangachtige instrumenten en katheters waarmee lastig bereikbare delen in het lichaam kunnen worden bereikt. De medische toepassingen zijn divers en sommige instrumenten zijn wereldwijd gepatenteerd en in ziekenhuizen in gebruik. Het is ontzettend leuk om samen met een team van enthousiaste mensen te werken aan dit soort vernuftige technologie.

Drs. Marcus Breemer

Arts-onderzoeker PainLess LUMC

Mijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van de neurochirurgie en anatomie en richt zich op de anatomie en functie van de sinuvertebrale zenuwen en hun relatie met het dorsale wortelganglion (een zenuwknoop). Deze zenuwen spelen een grote rol bij het ontstaan van zowel acute als chronische lage rugpijn maar zijn tot op heden weinig onderkend, of zelfs over het hoofd gezien. Met dit onderzoek draagt PainLess bij aan de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde rugpijn-behandelingen.

Prof. Albert Dahan

Hoogleraar Anesthesiologie. Hoofd van de Anesthesia & Pain research Unit. Staf anesthesioloog

Ik onderzoek de gunstige en ongunstige effecten van pijnbehandelingen. Daarnaast werken wij nauw samen met de US FDA in de ontwikkeling van nieuwe programma’s rond de wereldwijde opiaat crisis.

Prof. Dr. Micha Drukker

Professor Stam Cellen, Ontwikkelingsbiologie & Immunologie
Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Leiden University, LUMC

Ik ben universitair onderzoeker die gefascineerd is door zenuwcellen, de informatiesnelwegen van het lichaam. Helaas lijden mensen te vaak aan vreselijke (zenuw)pijn, wat resulteert in verminderde levenskwaliteit, iets dat ik uit eerste hand ken uit mijn familie. Mijn onderzoek richt zich op de mechanismes die abnormale pijn veroorzaken en op het ontwikkelen van medicijnen die dat kunnen verzachten met behulp van stamcellen van menselijke zenuwen.

Dr. Marieke Niesters

Anesthesioloog, pijn specialist

Ik ben een gedreven anesthesioloog en ervaren pijnspecialist. Ik zet me in om patiënten met chronische pijn te behandelen en hiervoor nieuwe methodes aan te wenden. Daarnaast doe ik onderzoek gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken om chronische pijn adequaat te behandelen.

Robbert G.E. Notenboom, PhD

Klinisch Anatoom LUMC

Ik leid het PainLess onderzoek naar de betekenis van de sinuvertebrale zenuw bij acute en chronische lage rugpijn. Mijn ambitie is het in kaart brengen van de topografische organisatie van pijnzenuwcellen binnen het dorsale wortelganglion om te achterhalen in welke van deze ganglia pijn geactiveerd wordt en waar in de betreffende zenuw-knoop of -knopen pijn lokaal uitgeschakeld moet worden.

Dr. Justus Groen

MD PhD, neurochirurg Leiden ZenuwCentrum LUMC, Alrijne

Sinds 2019 ben ik neurochirurg met zenuwchirurgie als aandachtsgebied. Voor de start van de opleiding tot neurochirurg ben ik gepromoveerd op onderzoek naar de genetische achtergrond van een neurologische bewegingsstoornis genaamd dystonie. Mijn doel met PainLess is duidelijk. Behandelen van chronische zenuwpijn door zenuw-compressie of -letsel is een groot deel van ons dagelijks werk. Helaas zijn deze behandelingen nog lang niet altijd succesvol. Patiënten met chronische pijn hebben recht op een betere behandeling. PainLess probeert deze te vinden en toe te passen.

Dr. Willem Pondaag

Neurochirurg, hoofd/program director neurochirurgisch team ZenuwCentrum LUMC, Alrijne

Al tijdens de opleiding tot neurochirurg had zenuwchirurgie mijn interesse en promoveerde ik op zenuwletsel tijdens de geboorte (obstetrisch plexus brachialis letsel). In het ZenuwCentrum behandel ik in teamverband patiënten met zenuw-letsel, -tumoren en -compressie. Continue zenuwpijn is een ernstige aandoening die het dagelijks leven van veel mensen verstoort. We doen via onderzoek ons best om de oorzaken en gevolgen in kaart te brengen, zodat we de behandeling kunnen verbeteren.

Drs. Ir. Hubald U.C.A.M. Verzijl

Klinisch Technoloog
Adviseur Medische Technologie

Ik heb zowel een ‘Technical Medicine’ als een ‘Systems & Control’ achtergrond in Delft. Naast mijn werk bij de Medische Technologie in het LUMC heb ik een passie voor het (perifere) zenuwstelsel en het meten van neurofysiologische veranderingen bij pijn. Ik richt me op het (wiskundig) modelleren, registeren en beïnvloeden van zenuwactiviteit. Daarnaast kun je me altijd enthousiast krijgen voor het ontwikkelen van een mooi stuk elektronica!

De stichting

De Raad van Toezicht van de stichting Painless bestaat uit

Lisette van Breugel

Voorzitter

Robbert de Galan

Lid

Albert Arp

Lid